هیچگونه فعالتی نداشتیم,نداریم و نخواهیم داشت.مزاحم نباشید.

این سایت فقط جهت تست زدن و آزمایش بازار بوده که واقعا فقط مزاحمت مفتخورها است.

بازار رسمی املاک و خدمات ساختمانی ایران, امداد املاک.ایران

جهت کنترل بازار هرجمعه 9تا12صبح-یک منطقه,یک فایل بازدید و مزایده است.

 

مختصر از سال 98 که بدانید چه خبره و کجا آمدید:

 

بنزین3هزار,گرانی کالاخدمات4برابر,ملکت تیلیارد,ماشین میلیارد,درامد10میلیون

با افزایش حقوق,درآمد,گرانی25%,قیمتهای فروش و اجاره بروز تعیین میشوند

توقعات خیالبافی زمین باغ ویلا با قیمتهای مفتخوری 40سال قبل! مزاحم نباش

فقط 30%افزایش قیمت در همین فروردین تا اردیبهشت99در همه کالا,خدمات

 

 

اول وضعیت تهران:

80 متر آپارتمان لونه موش تهرانت تیلیاردی باشه.زمین وسط تهران متری 60 تا 80 میلیون

بالاشهر80تا130میلیون تومان باشه,رهن اجاره دخمه خرابه  نمور زیرزمین حتی سگ نگاه

نمیکنه500میلیون پول راحت مفت بگیری.ماشینت حدالقل پراید67میلیون تا چند میلیاردی

پراید7شد67میلیون هم قبول نداری.هرننه قمری206-130میلیونی تا چند میلیاردی سواره

یک شبه ره 100 ساله رفتی رم کردی! کار تحصیل ازدواج سودهای کلان سرمایه گذاریها

حقوق,درامد بروز راحت مفت10ها میلیونی بگیری.ملت6لا پهنا بچاپی.ولی مال بقیه مفت

از نوکر مفت تا مال مفت(قیمت40سال قبل باشه).باغ ویلا لاکچری استخردار 100 تومنک!

پس رهنش 20تومنک!نهم با اثاثیه مدرن.اجاره روزانه اش حتما مفتی دیگه ی ماچم میدن!

 

از ارسال عکس و آدرس گفتن تا ملک,همه مفتی.ی ماشین صفر هم سر جهازیت میکنن!

یک نوکر مفت ببو هم برایت لقمه حاضر آماده کنه بری دورش بزنی تا راحت و مفتی بسود

ثروت ملک برسی.باش تا بیاد.گم شو  پست فطرت حرامزاده بیشعور نفهم مفتخور مزاحم

 

اماخودت تاپول مفت 6لاپهنا نچاپی حتی جواب سلام هم نمیدی.مثل:دکتر,وکیل

معلم,تاجر, کاسب,کارمند,و... فریبکاری:آه و ناله,وراجی مفتخوری روی اعصاب,

روضه خدا پیغمبر هم برای حرامزادگیت نگهدار,بقیه مثل تو دروغگو  دزد نیستن.

از معلم ماهی7میلیون حقوق,تا موبایل فروش ماهی60میلیون فقط اجارهشه.

 

98 بنزین شد 3000 -گرانی 4 برابر کالا,خدمات-لونه موش تهرانت تیلیاردی شد

ماشین حدالقل پرایدت 17شد 73 میلیون.درآمد حقوق راحت مفتت دهها میلیون

یک شبه ره 100ساله رفتی رم کردی! دلار سکه سودهای کلان سرمایه گذاری

انقدر شد که هرننه قمر جوان30ساله ازچند صد میلیون تا دهها میلیارد نقد داره

آهن سیمان حقوق 45% گران شدن,هزینه ساخت متری 3 شد 6 میلیون تومان

مال بقیه مفت, از نوکر مفت ببو مشاور-ارسال عکس-آدرس گفتن-بازدید رایگان

تا مال مفت(قیمت 40سال قبل باشه)باغ ویلا 100تومنک-رهنش 20تا50تومنک

اجاره روزانه حتما مفتی! تا راحت مفتی بسود ثروت ملک- عشق حالت برسی!

اما خودت از درآمد آنلاین بروز 6لا پهنا میچاپی تا کوره دهاتت متری 1/5 میلیون!

 

فرمول قیمتگذاری:قیمت زمینA,هزینه ساختB,نرخ بهره سالC,زمان ساختD

قیمت=((1+(زمان خواب سرمایهD مثلا2سال*نرخ بهره C مثلا 25%)*(A+B))

500زمین.متری7میلیون100بنا متری5م.بهره25%,مدت ساخت2سال=6میلیارد

نه راحت A با B جمع میکنی قیمت میدی!از کارشناس بیسوادت تا عمه مفتخور

یا خیلی بیشعور نفهمی یاتصورکردی خیلی زرنگی بقیه مثل تو بیشعور نفهمن

پول را در زمین نمی کارند یک شبه باغ ویلا سبز شود, از آسمان هم نمی افتد!

آنموقع که راحت سودهای کلان25% میگیری.سازنده با گرانی4برابر می جنگه

 

بنا بر قانون مشاوران املاک یا هرصنف دیگر:اول باید حق مشاوره یپردازی,بعد

سوال بپرسی(مثل:ویزیت دکتر.حق مشاوره وکیل).اول حق بازدید  می پردازی

اول قرارداد انتخاب مشاور باکمییسیون پنچ درصدبعدمیرویم بازدید.نه نوکر مفت

عمر زندگی دانش زحمت و پول مفت برایت تلف کند که فقط میخوای آشنابشی

بعد دورش بزنی.ملک میخوای آنهم چند میلیاردی.نه پفک.بیشعور مفتخور دیوث

از تلفن مزاحمت.تا از این املاکی به آن املاکی میپری.دنبال نوکر مفت,مال مفت

با زبانبازی, فلانجا چنده؟ دنبال اسم منطقه و آدرس میگردی. گم شو حرامزاده!

 

عمدا گفتیم که بدانی از:برج ساز,بساز بفروش.دلالها,مفتخورها,همه را خوب میشناسیم.

بخصوص پیر  کفتارها که عمری با شیادی بالا آمدن  و زنا زاده های دزد شون.

 

اگرمیشدباچندرغاز100-500تومان,زمین باغ 6دانگ بااجازه ساخت ویلا 

یاویلا آماده خرید,همه میخریدن.85مترآپارتمان مسکن مهر400میلیون

تومان شده.رهنش 90میلیون پیدا نمیشه.از کدام طویله آمدی؟ نفهم.

این مزاحمتهای مفتخوری بیشعوری برای خود حرامزاده دیوثت نگهدار

سالهاست روزی دهها مفتخور چندرغازی مزاحم از ظهر, شب, نصف شب داریم.

هیچگونه معاوضه نداریم باسم معاوضه و فریبکاری آمدی غلط کردی حرامزاده !

 

سال98 زیر 3میلیارد تومان اصلا صحبت نکنید.اما اگر میخواهید با سرمایه کمتر

از 400میلیون تومان ملک بخرید.فیشهای پیش فروش با برگه واگذاری قطعات

قطعات 250متری با کد رهگیری ثبت اسناد هست.در بالاشهر دماوند. کجا ! ؟

فعلا در حد زمین چند هکتاری,نقشه و پلاکهای ثبتی است نه خود زمین آماده.

هرقطعه 250متری فقط 200میلیون تومان.چه وقت حاضر میشه؟ما نمیدانیم.

درچه وضعیه؟نپرسید.هیچگونه اطلاعی نداریم و هیچ تائیدی هم هرگز نداریم.

 

یازمین 100متری دماوند,سند قولنامه ای با تائید شورا.فقط 350میلیون تومان

 

در شهرهای شرق تهران مثل پردیس, رودهن, دماوند, گیلاوند:

 

اگرمیشدباچندرغاز100-500تومان,زمین باغ 6دانگ بااجازه ساخت ویلا 

یا ویلا آماده خرید,که همه میخریدن.85متر آپارتمان مسکن مهر(زمین

متعلق بدولته اجاره باید بدهی),فقط ساختمانش درشهر پردیس600

میلیون.دماوند گیلاوند چند واحدی 200 میلیون,تکواحدی 400 میلیون

تومان شده.رهنش90میلیون پیدا نمیشه.توقع زمین باغ ویلا هم داری

 

فروش زمین باغ باغچه سند 6دانگ با قابلیت اجازه ساخت:

 

بعد از گرانی بنزین به 3هزارتومان.گرانی 4برابری کالا,خدمات و حقوق

گرانی1روز متری8میلیون ملک درتهران,شوک 25% آهن آلات سیمان

هزینه ساخت ساده متری 5میلیون, ویلائی متری7میلیون, تومان شد

 

 

زمین از متری7میلیون(زیر1/5میلیارد تومان).آپارتمان ازمتری 8میلیون

تومان(در شهرکهای اطراف-100متر آپارتمان ساده.800میلیون تومان,

رهنش متری 1/5میلیون-فقط 150میلیون تومان پول رهنش)!تا متری

18میلیون تومان  ویلائی نشینها.خانه ساده از متری 10 میلیون تومان

(زیر2/7میلیاردتومان)رهنش200میلیون ببالا.ویلا ساده 4 میلیاردتومان

ویلا معمولی استخردار زیر 5 میلیارد,لاکچری 90 میلیارد تومان.ندارند.

 

 آپارتمان لونه موش تهرانت تیلیاردی,ماشینت میلیاردی.درامد حقوق

راحت مفتت چند 10میلیونی,جوان 30ساله- 4ساله صدها میلیون تا

10ها میلیارد پول داره؟ولی مال بقیه مفت؟از نوکر مفت تا مال مفت.

 

باغ ویلا میخوای حدالقل 500متر منطقه ویلائی.VU منظره اش  طبیعت عالی

با ساختمان 40ستون 40پنجره,فول امکانات,سند 6دانگ,جواز,با هزارتا توقعات

دماوند و اطرافش 5تا 50میلیارد تومان قیمتشه نه چندرغاز 100تا 500 تومنک!

رهنش 500میلیون تومان,اجاره روزانه اش 6 تا 10میلیون تومان نه 100تومنک!

اگرمیشدباچندرغاز100-500تومنک,باغ ویلا بخرن,همه ویلامیخریدن نه آپارتمان

سالهاست روزی دهها مفتخور مزاحم ظهر شب نصف شب داریم. مزاحم نباش!

 

رهن و اجاره خانه,ویلا و باغ ویلا :

قیمت چند میلیاردی زمین باغ ویلا,کاهش سود بانکی به 15%(ازاردیبهشت99)

رهن کامل کمیاب شده(ویلا زیر400میلیون تومان رهن نداریم).با نرخ تبدیل 3%

12ماهه سالیانه 36%هم هیچ صاحبخانه ای نمی پذیرد.زیرا مستاجر میخواهد

راحت و مفت 36% با مالک حساب کند(حتی کلاهبردارها هم وعده دروغ 36%

به کسی نمیدهند)ولی مالک پول در بانک بگذارد 15% بگیرد!؟(21% ضرر کند)

مستاجران یا 15% بانکی- یا پولشان بگذارند در هر جای دیگر 36%  را بگیرند!

 

درنتیجه رهن آپارتمان زیر150میلیون تومان-خانه ساده زیر250میلیون

ویلا معمولی زیر 400 میلیون و لاکچری زیر 800 میلیون تومان نیست.

نه چندرغاز 20تا50تومنک با اثاث!مدام مزاحمی. از کدام طویله آمدی؟

 

زمین باغ ویلا بدون سند 6دانگ و مجوز ساخت:

 

اگردر اینترنت روزنامه ها,غیره باسم دماوند می بینید باغ ویلا مثلا:600میلیون

(زیر2میلیاردتومان)وقتی تماس گرفتی:معلوم میشه فریبکاریه,شهرهای دیگر

یاکوره دهات بیابان درزمینهای کاربری کشاورزی غیرقانونی که مهمان تخریبن

(نه مسکونی),بدون: سند6دانگ,جواز ساخت,اب لوله کشی و سایر امکاناتن

همین زمین کشاورزی کوره دهات هم متری حدالقل 1میلیون تومان شده. مثل گرمابسرد

همانهائی حتی متری 100 تومان هم نخریدن امروز متری 1/5م دهها میلیاردی میفروشن

 

اجاره روزانه:

ملک چند میلیاردی,اثاثیه,مبلمان, هزینه:آب برق گاز, زحمت و نظافت

کارگر روزی 200 هزارتومان.اعصاب خورد کردن ظهر, شب,نصف شب

جماعت بیشعورمفتخور,دزدی,خسارت,تا4نفر زیر700هزارتومان نداریم

مسافرخانه ها نفری150هزار,سوئیت ویلا ساده نفری 250هزار تومان

ویلا استخردار نفری 350هزارتومان.زیر 2میلیون تومان سال99 نداریم.

 

پس با قیمتهای 40سال قبل اصحاب کهف و زر زدن بیشعوری. مزاحم نباشید!؟

ملکت تیلیاردی.ماشینت میلیاردی.درامدت آنلاین بروز.مال بقیه40سال قبل!نفهم

 

اگر اینترنت زده سوئیت ویلا 100یا200.اولا:سایتهای واسطه دلال اند نه مالک

که تا برایشان حدالقل50هزارتومان سود نداشته باشد کاری نمیکنند.پس فریبکاری است.

ثانیا:ازجای300تا700هزارتومانی هرگز توقع  دسترسی 35 دقیقه ای(نه2ساعت پشتکوه)

خوب بودن,تمیز(پر شپشن),امنیت,نداشته باش.ثالثا:ما لاشیخونه 100تا500تومنک نداریم

تصورکردی شمال بدون بیعانه رزرو  قبلی میای دماوند. باغ ویلا مفت میگیری.100 تومنک!

میبینی نیست وراجی مفتخوری هم داری در گرما و سرما انقدر بگرد تا سقط بشی.دیوث

 

 برخلاف سایتهای دیگر 40تا ردیف کردن دلالبازی,نداریم.فقط 2مورد خودمان.

12متر اطاق مسافرخانه ها نفری 150 هزار.ویلا ساده نفری 250 هزار تومان.

استخردار نفری 350هزار.اجاره روزانه ویلا استخردار زیر2میلیون تومان نداریم.

5اصل مهم ما:شهردماوندنه اطراف.امنیت.اب تصفیه.گرمایش.دربست.تمیزی

اجاره روزانه ویلاساده240م حیاط73م بنا 2خ(1تا4نفر)زیر700هزارتومان نداریم.

پذیرش بابیعانه رزرو قبلی,تحویل10صبح,تخلیه10صبح فردا.شب میای نداریم.

باغ ویلا2500متر استخربیرونی.ساختمان3طبقه.هرطبقه120-2خواب2میلیون

 

پس مدام با مزاحمت نپرس دماوند: زمین باغ ویلا چنده؟مشاع چنده؟

سوئیت ویلاچنده؟فلانجاچنده؟قبرستان چنده؟بیشعور مفتخور مزاحم

فقط دنبال نوکر مفت,از مشاوره مفتی تا مال مفت میگردی.حرامزاده

 

لیست برخی آخرین حراجی 98 اکازیونهای فروش فوری زیرقیمت زمین باغ ویلا

اطراف تهران.دماوند در انتهای مطلب است.تذکر:قیمتها مربوط به سال98نه 99

بنزین3هزارتومان,هزینه های ساخت متری 5میلیون, گرانی4برابر کالا,خدمات, هزینه ها,مالیات,عوارض,حقوق کارمندان,کارگران از فروردین99 حدالقل25% همجا افزایش قیمت هست.ما دهها مورد ملک(زمین باغ ویلا) تک نایاب داریم با دهها نفر متقاضی دست به نقد در این بازار رسمی سرمایه گذاری املاک ملک میخرند یا میفروشند و سود میگنند. فقط دفعه اول همدیگر را می بینیم. دفعات بعدی آنقدر اطمینان دارند که تلفنی برایشان خرید فروش انجام میشود. آنهم نه 1بار بلکه 100بار و 100نفر دیگر هم معرفی میکنند برای خرید و فروش پرسود و سرمایه گذاری مطمئن در بازاری رسمی معتبر و این راز موفقیت و قاطعیت امداد املاک.ایران است.لذا فرصتی برای اتلاف وقت,مشاوره الکی و بازدید ول چرخیدن حالا چندتا فایل ببینی چه شود وراجی مفتخوری و مسخره بازیهای جماعت بیشعور مفتخور مزاحم اصلا نداریم.این مسخره بازیها را برای وجود بی ارزشت نگهدار.بخصوص سال99 که اتلاف وقت از کرونا فروردین تا ماه رمضان خرداد .پس لطفا عمر زندگی, دانش پول و اعصاب با ارزش ما را تلف نفرمائید.

 

اما کجا آمدی؟

اینجا علیدلالی و املاکی نیست.تالار بورس فروش بازار رسمی املاک و خدمات ساختمانی ایران,امداد املاک.ایران است. تالار بورس املاک میدانی یعنی چی: فقط  املاک تک مرغوب نایاب تائید شده شناسنامه دار خاص,برای آدمهای خاص,که خوب میفهمند و میدانند امداد املاک.ایران یعنی چی؟ چی میخواهند؟ چه زمانی؟چگونه؟از کجا؟چه قیمتی؟بخرند و بفروشند تا سود کنند.پس بازدید فقط عمومی نه تکی, فروش فقط مزایده,برای اینکه فقط دعواشون نشه, نه  هر ملک آشغال دیگران با هر قیمتی,در هر بظاهر املاکی.یا هر بی سروپای چندرغازی یا پیر کفتارهای حرامزاده با زنا زاده های دزدشون فقط دنبال نوکر مفت و مال مفت میگردن.همه الافن.  - یعنی: برای پیدا کردن این املاک تک گلچین و نایاب عمر زندگی زحمت  و پول زیادی تلف میشود پس کمیسیون از هر طرف معامله پنج درصد 5% است.خیلی هم ناراحتی میتوانی در برف سرما و گرما از شهر تا کوره دهات را  گز کنی, شاید نوکر مفت, مال مفت گیر آوردی!؟

یعنی: اول حق مشاوره می پردازی بعد سوال بپرس(مثل:ویزیت پزشک.یا حق مشاوره وکیل و غیره)نوکر مفت که نیستیم عمر زندگی زحمت دانش پول را هم نذر مفتخوری تو دیوث بیشعورث مفتخور حرامزاده نکردیم.اما خودت تا پول نگیری حتی جواب سلام هم نمیدی. ملک میخوای آنهم چند میلیاردی نه پفک!. هرگز فرصتی برای نظردهی مفتخوری کارشناس تا عمت وجود نداره که 100بار بیائی و بروی.عمر زندگی اعصاب دیگران را تلف کنی.دیوث بیشرف دزد.

یعنی:اول تنظیم قرارداد رسمی انتخاب مشاور باکمیسیون پنج5% بعد مشاوره بعد رفتن بازدید و خرید.یعنی:فقط ساعات,روزهای خاص(جمعه ها9تا12صبح) بازدید و مزایده همزمان است نه هرموقع عشقت کشید ظهر,شب نصف شب مزاحمت از مشاوره مفتی تا بازدید رایگان سرما گرما و ملک مفت همه چیز را مفت میخوای دور بزنی تا راحت و مفتی بسود ثروت و ملک برسی.باش تا بیاد! دیوث بیشرف بیشعور نفهم پست فطرت حرامزاده مفتخور مزاحم دله دزد و...!؟

-یعی: اول دقیق بدانی چی میخوای؟زمین باغ ویلا نه بلاتکلیف فقط دنبال نوکر مفت میگردی شرق تا غرب ول بچرخی تا ببینی چه شود گم شو مزاحم نباش. از لیست حراجی انتخاب یا اگر مورد خاصی مد نظر است هماهنگ بفرمائید. تا تاریخ و ساعت بازدید و مزایده آن ملک بشما اعلام شود.چون یک جمعه مثلا ویلا در دماوند,جمعه دیگر زمین در گیلاوند و غیره بازدید و مزایده فروش همزمان است. بازدید فقط عمومی,گروهی(جمعه ها 9تا12صبح-9تا10/5 موبایل روشن برای راهنمائی آدرس. 10/5تا12 کلا همه موبایلها خاموش بازدید و برگزاری مزایده است. 12 به بعد هم کلا, بازدید و مزایده تمام شده و ملک فروخته شده.

نه تکی هرموقع عشقت کشید ظهر رستوران ناهارتو خوردی الان دماوندی 10جا رفتی بازدید دنبال نوکر مفت حاضر آماده میگردی تا اعصاب عمر زندگی دانش زحمت و پول موبایل مفت برای تو دیوث بیشعور نفهم مفتخور حرامزاده تلف کنه که چی؟ فقط میخوای گردش تفریح کنی ملک ببینی آشنا بشی لوکیشن بزنی تا بعدا دورش بزنی پست فطرت بیشعور نفهم دزد.اشتباه آمدی.

-یعنی:فروش فقط مزایده(بالاترین قیمت فروختن), قیمت توسط تالار رسمی بورس(از حدالقل 20%زیرقیمت روز)تعیین میشود نه تو دیوث بیشعور مفتخور مزاحم پست فطرت حرامزاده. یعنی:اجرای صحیح قانون معاملات املاک. -یعنی: اگر ما گفتیم مثلا 100تومان تو گاله دهن کثیفتو باز کنی بگی 50تومان بخوای چانه بزنی با وراجی مفتخوری روی اعصاب بری.درجا چلوی جمع به اندازه وجود بی وجودت, قیمت تعیین میشه, بدتر از آنچه لیاقتته رفتار میشود!؟

یعنی: اول ارائه مدارک اثبات داشتن پول نقد کافی بعد ثبت نام و بازدید و شرکت در مزایده.خیالبافی و توقع ملک 5 میلیارد تومانی داری.باید 5 میلیارد تومان نقد داشته باشید.نه چندرغاز100تا500تومنک.دنبال مسخره بازی نوکر مفت,مال مفت و مزاحمت آمدی.اشتباه آمدی. در صورت برنده شدن در مزایده (نفرات2و3رزرو میمانند).باید درجا 30% قیمت نهائی مزایده+پنج درصد 5% کمیسیون را  نقدا بپردازید تا قولنامه نوشته شود.پس حتما کارت بانکی پر پول (کارتخوان هست), یا چک معتبر(تائیدیه از سیستم بانکی)همراه داشته باشید.

استعلامات بروز گرفته میشود.ممکنه همان یکروزه تمام شود با پرداخت 70% مابقی پول و انتقال سند سریع انجام شود.یا حداکثر3تا7روز بعد نقدا میپردازید و تسویه حساب و  انتقال رسمی سند در دفترخانه.بدیهیست در صورت انصراف یا مشکل بی هیچ ادعائی 30% قولنامه+5%کمیسیون را خسارت می پردازید.

در صورت برنده نشدن در مزایده یا مورد قبول نبودن هم که هیچی,بسلامت

اما اگر دنبال شناسائی,فایل دزدی,وراجی مفتخوری خفه کردن آمدی.خفت میکنیم. یا شارلاتانی و دوز زدن آمدی تا حرامزادگی پست فطرتی بی وجودیتو  نشان بدی بدتر از آنچه لیاقتته رفتار میشود.فک خورد کردن,لخت در شهر گرداندن,قرارداد سرمیز دادگاه تا7پشتت تاوان پس بدن.بخصوص پیر کفتارهای حرامزاده و زنازاده های دزدشون.کلا اشتباه آمدی.چون املاک ما از پلاک ثبتی تا مراجع رسمی همه بلوکه هستن تا حضور ما و مجوز نباشد,امکان انتقال ندارند.

 

 

   ------------------------------------------------------------------

 

نمونه های بسیار پر متقاضی حراج زمین باغ ویلا اطراف تهران-دماوند

فروش:

بعد از گرانی بنزین 3هزارتومان98و گرانی 4 برابر اجناس.هزینه ساخت ساده

متری 5میلیون(نه3قبلا)-ویلائی متری 6میلیون تومان ببالا.قیمت روز محاسبه

هیچگونه معاوضه نداریم باسم معاوضه و فریبکاری آمدی غلط کردی حرامزاده

 

نحوه فعالیت و روندکار سیستم امداد املاک.ایران:

بازار رسمی املاک 3 نکته دارد:

1-فقط املاک تک گلچین مرغوب که کارشناسی ملکی و حقوقی شده (ملک شناسنامه دار برای آدم شناسنامه دار).برای پیدا کردن این املاک عمر زحمت دانش و پول زیادی تلف میشه پس کمیسیون 5% پنج درصد از هر طرف معامله.نه هر ملک دیگران.خیلی هم ناراحتی میتوانی در سرما گرما از شهر تا کوره دهات بیابان بگردی عمر  زحمت پول تلف کنی شاید نوکر مفت,مال مفت پیدا کردی! نفهم

 

2-بازدید فقط عمومی گروهی نه تکی(جمعه ها 9تا12صبح)9تا10/5 موبایل روشن برای راهنمائی ادرس -10/5 تا12کلیه موبایل ها خاموش میرویم بازدید و برگزاری مزایده -12 به بعد کلا تمام شده و ملک فروخته شده,پاسخگو نیستیم).دیر آمدی.ظهر ناهارتو خوردی یا 10جا رفتی بازدید مدام زنگ میزنی التماس میکنی  برای بازدید و خرید تمام شد.پس حتما از 3روز قبل ثبت نام و بشما تاریخ بازدید و مزایده اعلام میشود.چون یک جمعه دماوند ویلا,جمعه دیگر گیلاوند زمین و غیره)بازدید و مزایده همزمان است. اگر تصور کردی ما گفتیم 100تومان تو بگی 50تومان بخوای روی اعصاب روان بازی کنی تا جانه زنی مفتخوری داشته باشی,ظهر شب نصف شب مزاحمت, یا 100بار بیای و بری از کارشناس تا عمت را بیاری نظر مفتخوری بدهند غلط کردی,کلا اشتباه امدی.دیوث بیشرف دزد پست فطرت حرامزاده

لیاقتت ملک آشغال,دروغ و گرانی دیگران است.همان قیمت اصلی (نه20% تخفیف)را آنقدر چانه بزن تا پاره بشی! بیشعور نفهم مفتخور مزاحم. دنبال نوکر مفت, مال مفت آمدی خفه کنی.خفت میکنیم! بد.

بنزین3هزارتومان,هزینه های ساخت متری 5میلیون, گرانی4برابر کالا,خدمات, هزینه ها,مالیات,عوارض,حقوق کارمندان,کارگران از فروردین99 حدالقل25% همجا افزایش قیمت هست.ما دهها مورد ملک(زمین باغ ویلا) تک نایاب داریم با دهها نفر متقاضی دست به نقد در این بازار رسمی سرمایه گذاری املاک ملک میخرند یا میفروشند و سود میگنند. فقط دفعه اول همدیگر را می بینیم. دفعات بعدی آنقدر اطمینان دارند که تلفنی برایشان خرید فروش انجام میشود. آنهم نه 1بار بلکه 100بار و 100نفر دیگر هم معرفی میکنند برای خرید و فروش پرسود و سرمایه گذاری مطمئن در بازاری رسمی معتبر و این راز موفقیت و قاطعیت امداد املاک.ایران است.لذا فرصتی برای اتلاف وقت,مشاوره الکی و بازدید ول چرخیدن حالا چندتا فایل ببینی چه شود وراجی مفتخوری و مسخره بازیهای جماعت بیشعور مفتخور مزاحم اصلا نداریم.این مسخره بازیها را برای وجود بی ارزشت نگهدار.بخصوص سال99 که اتلاف وقت از کرونا فروردین تا ماه رمضان خرداد .پس لطفا عمر زندگی, دانش پول و اعصاب با ارزش ما را تلف نفرمائید.

 

اما کجا آمدی؟

اینجا علیدلالی و املاکی نیست.تالار بورس فروش بازار رسمی املاک و خدمات ساختمانی ایران,امداد املاک.ایران است. تالار بورس املاک میدانی یعنی چی: فقط  املاک تک مرغوب نایاب تائید شده شناسنامه دار خاص,برای آدمهای خاص,که خوب میفهمند و میدانند امداد املاک.ایران یعنی چی؟ چی میخواهند؟ چه زمانی؟چگونه؟از کجا؟چه قیمتی؟بخرند و بفروشند تا سود کنندپس بازدید فقط عمومی نه تکی, فروش فقط مزایده,برای اینکه فقط دعواشون نشه, نه  هر ملک آشغال دیگران با هر قیمتی,در هر بظاهر املاکی.یا هر بی سروپای چندرغازی یا پیر کفتارهای حرامزاده با زنا زاده های دزدشون فقط دنبال نوکر مفت و مال مفت میگردن.همه الافن.  - یعنی: برای پیدا کردن این املاک تک گلچین و نایاب عمر زندگی زحمت  و پول زیادی تلف میشود پس کمیسیون از هر طرف معامله پنج درصد 5% است.خیلی هم ناراحتی میتوانی در برف سرما و گرما از شهر تا کوره دهات را  گز کنی, شاید نوکر مفت, مال مفت گیر آوردی!؟

یعنی: اول حق مشاوره می پردازی بعد سوال بپرس(مثل:ویزیت پزشک.یا حق مشاوره وکیل و غیره)نوکر مفت که نیستیم عمر زندگی زحمت دانش پول را هم نذر مفتخوری تو دیوث بیشعورث مفتخور حرامزاده نکردیم.اما خودت تا پول نگیری حتی جواب سلام هم نمیدی. ملک میخوای آنهم چند میلیاردی نه پفک!. هرگز فرصتی برای نظردهی مفتخوری کارشناس تا عمت وجود نداره که 100بار بیائی و بروی.عمر زندگی اعصاب دیگران را تلف کنی.دیوث بیشرف دزد.

یعنی:اول تنظیم قرارداد رسمی انتخاب مشاور باکمیسیون پنج5% بعد مشاوره بعد رفتن بازدید و خرید.یعنی:فقط ساعات,روزهای خاص(جمعه ها9تا12صبح) بازدید و مزایده همزمان است نه هرموقع عشقت کشید ظهر,شب نصف شب مزاحمت از مشاوره مفتی تا بازدید رایگان سرما گرما و ملک مفت همه چیز را مفت میخوای دور بزنی تا راحت و مفتی بسود ثروت و ملک برسی.باش تا بیاد! دیوث بیشرف بیشعور نفهم پست فطرت حرامزاده مفتخور مزاحم دله دزد و...!؟

-یعی: اول دقیق بدانی چی میخوای؟زمین باغ ویلا نه بلاتکلیف فقط دنبال نوکر مفت میگردی شرق تا غرب ول بچرخی تا ببینی چه شود گم شو مزاحم نباش. از لیست حراجی انتخاب یا اگر مورد خاصی مد نظر است هماهنگ بفرمائید. تا تاریخ و ساعت بازدید و مزایده آن ملک بشما اعلام شود.چون یک جمعه مثلا ویلا در دماوند,جمعه دیگر زمین در گیلاوند و غیره بازدید و مزایده فروش همزمان است. بازدید فقط عمومی,گروهی(جمعه ها 9تا12صبح-9تا10/5 موبایل روشن برای راهنمائی آدرس. 10/5تا12 کلا همه موبایلها خاموش بازدید و برگزاری مزایده است. 12 به بعد هم کلا, بازدید و مزایده تمام شده و ملک فروخته شده.

نه تکی هرموقع عشقت کشید ظهر رستوران ناهارتو خوردی الان دماوندی 10جا رفتی بازدید دنبال نوکر مفت حاضر آماده میگردی تا اعصاب عمر زندگی دانش زحمت و پول موبایل مفت برای تو دیوث بیشعور نفهم مفتخور حرامزاده تلف کنه که چی؟ فقط میخوای گردش تفریح کنی ملک ببینی آشنا بشی لوکیشن بزنی تا بعدا دورش بزنی پست فطرت بیشعور نفهم دزد.اشتباه آمدی.

-یعنی:فروش فقط مزایده(بالاترین قیمت فروختن), قیمت توسط تالار رسمی بورس(از حدالقل 20%زیرقیمت روز)تعیین میشود نه تو دیوث بیشعور مفتخور مزاحم پست فطرت حرامزاده. یعنی:اجرای صحیح قانون معاملات املاک. -یعنی: اگر ما گفتیم مثلا 100تومان تو گاله دهن کثیفتو باز کنی بگی 50تومان بخوای چانه بزنی با وراجی مفتخوری روی اعصاب بری.درجا چلوی جمع به اندازه وجود بی وجودت, قیمت تعیین میشه, بدتر از آنچه لیاقتته رفتار میشود!؟

یعنی: اول ارائه مدارک اثبات داشتن پول نقد کافی بعد ثبت نام و بازدید و شرکت در مزایده.خیالبافی و توقع ملک 5 میلیارد تومانی داری.باید 5 میلیارد تومان نقد داشته باشید.نه چندرغاز100تا500تومنک.دنبال مسخره بازی نوکر مفت,مال مفت و مزاحمت آمدی.اشتباه آمدی. در صورت برنده شدن در مزایده (نفرات2و3رزرو میمانند).باید درجا 30% قیمت نهائی مزایده+پنج درصد 5% کمیسیون را  نقدا بپردازید تا قولنامه نوشته شود.پس حتما کارت بانکی پر پول (کارتخوان هست), یا چک معتبر(تائیدیه از سیستم بانکی)همراه داشته باشید.

استعلامات بروز گرفته میشود.ممکنه همان یکروزه تمام شود با پرداخت 70% مابقی پول و انتقال سند سریع انجام شود.یا حداکثر3تا7روز بعد نقدا میپردازید و تسویه حساب و  انتقال رسمی سند در دفترخانه.بدیهیست در صورت انصراف یا مشکل بی هیچ ادعائی 30% قولنامه+5%کمیسیون را خسارت می پردازید.

در صورت برنده نشدن در مزایده یا مورد قبول نبودن هم که هیچی, بسلامت

اما اگر دنبال شناسائی,فایل دزدی,وراجی مفتخوری خفه کردن آمدی.خفت میکنیم. یا شارلاتانی و دوز زدن آمدی تا حرامزادگی پست فطرتی بی وجودیتو  نشان بدی بدتر از آنچه لیاقتته رفتار میشود.فک خورد کردن,لخت در شهر گرداندن,قرارداد سرمیز دادگاه تا7پشتت تاوان پس بدن.بخصوص پیر کفتارهای حرامزاده و زنازاده های دزدشون.کلا اشتباه آمدی.چون املاک ما از پلاک ثبتی تا مراجع رسمی همه بلوکه هستن تا حضور ما و مجوز نباشد,امکان انتقال ندارند.

کمترازاینها مزاحم نباش.دنبال نوکر,مال مفت میگردی.جاهای دیگر.بدتر از آنچه لیاقتته رفتار میشود.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

بازار رسمی املاک و خدمات ساختمانی ایران.امداد املاک,ایران

دامین(دامنه) www.EMDADAMLAK.IR بطور مزایده بقیمت پایه 7میلیارد تومان بفروش میرسد.فقط خریداران واقعی نه مزاحمین مفتخور! www.EMDADAMLAK.IR

با درود و سلام به مجموعه امداد املاک.ایران خوش آمدید.پاسخگوئی در ساعات9تاظهر-14تا20نه ظهر,شب,نصف شب دراینترنت ول میچرخی مزاحمی

- بازار فروش و اجاره زمین باغ ویلا ارزان اطراف تهران,دماوند :                                                                      09197225539

اکازیون های فروش فوری زیرقیمت (فقط مزایده) تخصصی زمین باغ ویلا کل دماوند دفتر مرکزی: طهران-نیاوران-خ صدیقی کاشی 7218 تلفن پاسخگوئی   09197225539 فقط در ساعات 9تاظهر-14تا20   www.EMDADAMLAK.IR

(98/11/27)افزایش25% قیمت آهن آلات-سیمان و افزایش25% قیمت املاک تمام قیمتهای املاک فقط تا آخر بهمن98 معتبر بودن.هیچگونه فروش نداریم.

فروش فقط بصورت مزایده و بازدید فقط بصورت عمومی است. بازدید تکی چانه زنی و مسخره بازی مفتخوری نداریم,نوکر مفت لقمه حاضر آماده کند بعد بخواهی دوربزنی و... هرگز نداریم.کلا اشتباه گرفتی.علیدلالی و املاکی نیست. بازار سرمایه گذاری املاک است مزایده میخری, مزایده میفروشی, سود میکنی!

ما به هیچ فردی مشتری نمیگوئیم بلکه خانواده خود میدانیم پس نه 1بار بلکه 100بار دیگرهم میاد,100نفر دیگرهم باخودش می آورد.این راز موفقیت ماست.

فقط املاک(زمین باغ ویلا)تک گلچین و نایاب تائید شده(ملک شناسنامه دار)نه هرملک آشغال دیگران.شروع مزایده از 20%زیرقیمت روز+پنج درصد کمیسیون فروش یا رهن از هر طرف معامله.بلی یا خیر,همین. چون برای پیدا کزدن املاک تک نایاب و گلچین عمر زحمت دانش و پول زیادی تلف میشود لذا اول قرارداد انتخاب مشاور با کمیسیون پنج درصد5% بعد میرویم بازدید و مزایده.اگر مورد قبول بود شما به ملکتان با قیمت مزایده میرسید, ما به کمیسیون پنج 5%. اگر نشد هم هیچ. اما بهرشکلی دنبال نوکر مفت, مال مفت, شناسائی و دور زدن آمدی اول آنچنان میزنیم مغزت بترکه دوم قرارداد سر میز دادگاه. غیر از اینهم مزاحم نباش.از مشاوره مفتی: کجا خوبه؟ کجا بده؟ فلانجا قیمت چنده؟ و... تا بازدید رایگان حالا ببینی صحبت کنی نوکر مفت عمر زندگی با ارزش دانش پول برایت مفتی تلف کنه که فقط دور بزنی آشنا بشی تا راحت مفتی بسود ثروت و ملک برسی. باش تا بیاد! اما خودت تا پول نگیری حتی جواب سلام هم نمیدی!

در ابتدای تنظیم قرارداد انتخاب مشاور حتما مدارک لازم اثبات داشتن پول کافی نقد برای خرید یا رهن اجاره موجود داشته باشید. چون خودتان می نویسید مثلا ویلا میخواهید تا400میلیون تومان رهن ماهم میرویم بازدید ویلا400میلیونی حین بازدیدمعلوم بشه حتی چندرغاز40تومنک هم نداری.درجاشکایت بازداشت

توجه: فروش فقط بصورت مزایده و بازدید فقط بصورت گروهی و جمعی در روزهای خاص "عموما جمعه ها در ساعات 9تا12" در مکانهای خاص است " مثلا یک جمعه ملکی در چشمه اعلای دماوند و جمعه دیگر ملکی دیگر در یک منطقه دیگرست" لذا حتما باید از قبل ثبت نام و هماهنگ بفرمائید. بازدید فقط بصورت گروهی و جمعی و فروش هم فقط بصورت مزایده است نه تکی و چانه زنی و مفتخوری,نوکر مفت ببو فایل نشان بده بعد بخواهی دورش بزنی یا وراجی مفتخوری حرامزادگیتو نشان بدی و ...از این مسخره بازیهای بدتر از دزدی"هرگزنداریم.برخوردمیشود.علیدلالی یا املاکی نیست.کلا اشتباه گرفتی!

       بازار رسمی املاک و خدمات ساختمانی ایران,امداد املاک.ایران است

لیست اکازیونهای فروش فوری زیرقیمت زمین باغ ویلا در انتهای مطلب است.

بنزین 1000شد 3000تومان(آبان98). گرانی 4برابر-تورم 450%-افزایش شدید قیمت ملک در تهران(مانند:افزایش متری 8میلیون تومان در منطقه1 (10دی98) شوک افزایش قیمت 25% آهن آلات و سیمان(98/11/27)و بتبع افزایش 25% قیمت فروش و اجاره در تهران و شهرستانها.چطور آپارتمان لونه موش تهرانت تیلیاردی,ماشینت میلیاردی(پراید قراضه 5 میلیونی 65 میلیون شده) رهن.اجاره چند صد میلیونی(دخمه خرابه زیر زمین نمور آپارتمانی حتی سگ نگاه نمیکرد  500 میلیون تومان پول راحت و مفت رهن میگیری,یک شبه ره 100ساله رفتی رم کردی.از کار تحصیل ازدواج امکانات و پیشرفت تا پول و سرمایه هر ننه قمر زیر 18ساله ات ماشین حداقل 130میلیونی 206 تا چند میلیاردی سواره) سودهای راحت و کلان پول و سرمایه ات میگیری-حقوق و درامد راحت چند ده میلیونیت مدام برپا باشه! ولی مال بقیه مفت! از نوکر مفت تا مال مفت (خرید/اجاره) زمین باغ ویلا میخوای 100تومنک! باش تا بیاد. ملک میخوای نه پفک! برای ملک 20سال میروند زیر بار قرض وامهای سنگین کمر میشکنن. با بیشعوری رندبازی آمدی,دنبال نوکر مفت,مال مفت؟وراجی مفتخوری هم داری!

آه ناله نداری, زبانبازی وراجی مفتخوری روی اعصاب هم داری چه اجاره روزانه و سالیانه چه خرید!؟ اما موقع فروش خودت دهها میلیاردی بفروشی مثل زمینهای بیابان برهوت گرمابسرد و هاشمک دماوند که حتی بقیمت موکت متری100تا تک تومانی هم نخریدی(دی98)متری1میلیون تومان دهها میلیاردی میفروشی.ولی بهترین مناطق باغ ویلا لاکچری خرید میخوای 100تا500تومنک! پس رهن و اجاره اش 20تا50 تومنک! آنهم با اثاثیه مدرن. -اجاره روزانه اش هم حتما مفتی دیگه! ی ماچم میدن! یک نوکر مفت ببو هم برایت لقمه حاضر آماده میکنه بری دورش بزنی تا راحت مفتی بسود ثروت و ملک برسی! باش تا بیاد. گم شین پست فطرتهای حرامزاده بیشعور مفتخور مزاحم.از کدام طویله آمدی؟

                                                --------------------------------------------------------------------------------------------

-     اجاره روزانه سالیانه باغ ویلا ارزان اطراف تهران, دماوند :           

همین اول کاری بدانید:اطاق ساده 12متری مسافرخانه ها نفری 150 هزارتومان است.پس دنبال نوکر مفت,مال مفت میگردی,مزاحم نباش

چرا سوئیت,هتل,میهمانسرا,آپارتمان؟با محیطهای عمومی مثل زندان خشک بیروح مصنوعی,شرایط خاص و گران دیگران,ویلا دربست ارزان آزاد,امن,تمیز.فقط همین 2 مورد را داریم بلی یا خیر؟ همین.نه مثل بقیه سایتها 40تا ردیف کردن -دلالبازی. ارزانتر میخوای مسافرخانه ها 2نفری300دارند,بهترمیخوای2میلیون تومان ببالا هست.نه 100تومنک!

ما به هیچ فردی مشتری نمیگوئیم بلکه خانواده خود میدانیم پس نه 1بار بلکه 100بار دیگرهم میاد,100نفر دیگرهم باخودش می آورد.این راز موفقیت ماست.

بنزین 1000شد 3000تومان(آبان98). گرانی 4برابر-تورم 450%-افزایش شدید قیمت ملک در تهران(مانند:افزایش متری 8میلیون تومان در منطقه1 (10دی98) شوک افزایش قیمت 25% آهن آلات و سیمان(98/11/27)و بتبع افزایش 25% قیمت فروش و اجاره در تهران و شهرستانها.چطور آپارتمان لونه موش تهرانت تیلیاردی,ماشینت میلیاردی(پراید قراضه 5 میلیونی 65 میلیون شده) رهن.اجاره چند صد میلیونی(دخمه خرابه زیر زمین نمور آپارتمانی حتی سگ نگاه نمیکرد  500 میلیون تومان پول راحت و مفت رهن میگیری,یک شبه ره 100ساله رفتی رم کردی.از کار تحصیل ازدواج امکانات و پیشرفت تا پول و سرمایه. هر ننه قمر زیر 18ساله ات ماشین حداقل 130میلیونی 206 تا چند میلیاردی سواره) سودهای راحت و کلان پول و سرمایه ات میگیری-حقوق و درامد راحت چند ده میلیونیت مدام برپا باشه! ولی مال بقیه مفت! از نوکر مفت تا مال مفت (خرید/اجاره) زمین باغ ویلا میخوای 100تومنک! باش تا بیاد. ملک میخوای نه پفک! برای ملک 20سال میروند زیر بار قرض وامهای سنگین کمر میشکنن. با بیشعوری رندبازی آمدی,دنبال نوکر مفت,مال مفت؟وراجی مفتخوری هم داری!

آه ناله نداری, زبانبازی وراجی مفتخوری روی اعصاب هم داری چه اجاره روزانه و سالیانه چه خرید!؟ اما موقع فروش خودت دهها میلیاردی بفروشی مثل زمینهای بیابان برهوت گرمابسرد و هاشمک دماوند که حتی بقیمت موکت متری100تا تک تومانی هم نخریدی(دی98)متری1میلیون تومان دهها میلیاردی میفروشی.ولی بهترین مناطق باغ ویلا لاکچری اجاره میخوای 100تا300تومنک! پس رهن و اجاره اش 20تا50 تومنک! آنهم با اثاثیه مدرن. -اجاره روزانه اش هم حتما مفتی دیگه! ی ماچم میدن! یک نوکر مفت ببو هم برایت لقمه حاضر آماده میکنه بری دورش بزنی تا راحت مفتی بسود ثروت و ملک برسی! باش تا بیاد. گم شین پست فطرتهای حرامزاده بیشعور مفتخور مزاحم.از کدام طویله آمدی؟

جای100تا400تومانی(مفتخوری20سال پیش.اصحاب کهفی) نیست,ندارند و نخواهید حتی 1نفر,1دقیقه مزاحم نباشید.موقع پول گرفتن خودت باشه انلاین نگاه میکنی مبادا ریالی کم بگیری تا اول پول نگیری حتی چواب سلام مردم نمیدهی (مثل:حق مشاوره وکیل, ویزیت پزشک, شهریه مدرسه دانشگاه و غیره اما خرج کردنت به قیمت 300سال قبل اصحاب کهف باشه)! املاکت تیلیاردی,ماشینت میلیاردی, اجاره, حقوق, عیدی, درآمد راحتت چند 10میلیونی! گردش,تفریح توقعات ویلا لاکچری استخردار و... آخر هفته ات100تومنک؟ آنهم یک ایل! چندخانواده,همکار,دوست...وراجی مفتخوری هم داری! مفتخور مزاحم.

خانه ویلائی 235مترحیاط درختکاری شده,73متر بنا 2 اطاق خواب شیک نوساز دربست مجهز تمیز امن آزاد با محیط سرسبز و درختکاری شده-عرضه مستقیم بدون واسطه.(35دقیقه مستقیم از چهارراه تهرانپارس تا بالاشهر دماوند).با قیمت سال97.با 25% تخفیف ویژه روز عادی(شنبه تا چهارشنبه) 800 دیگران را ندهید, فقط 700هزارتومان -پنجشنبه یا جمعه یا روزهای تعطیلات 900 ندهید فقط 800تومان برای(1تا4نفر,مازاد از4,نفری 85هزارتومان)بی چانه,تخفیف!؟ هم جای بهتر میگیرید هم قیمت کمتر می دهید.غیر از اینهم دماوند نیست.چه 1دقیقه چه 1روز کامل حتی اگر شب هم نمانید کل اجاره دریافت میشود. ساعتی نداریم. تحویل: 10صبح, تخلیه: حداکثر 10صبح فردا. نه ظهر نه 14. دسترسی سریع راحت و رایگان به مکانهای تفریحی و گردشگری مثل:چشمه اعلاء, دالان بهشت, تیزآب,دریاچه تار,برج شیخ شبلی, رودخانه ها و گردشگری.

ارزانتر و بهتر از این دیگر مکانی نیست.بلی یا خیر؟ همین. دنبال نق زدن,بهانه تراشی و پول ندادن,تخفیف گرفتن و مزاحمت, مسخره بازی هستی از اول مزاحم نباش برخورد میشود.روزی دهها مفتخور مزاحم داریم.اطاق 18متری مسافرخانه درپیتی دیگران هست 350-400 هزار تومان. مکان بد و گران نداریم.

حرف اول و آخر در مورد خرید و فروش,اجاره سالیانه و روزانه:

چطور ملک تهران خودت تیلیاردی(زمین خالی مسکونی وسط شهر60-80میلیون بالاشهر 90-120میلیون تومان باشه.دخمه خرابه زیرزمین نمور آپارتمانی که تا دیروز حتی سگ نگاه نمیکرد امروز 700میلیون تومان پول رهن راحت و مفت بگیری,ملت را 6لا پهنا در هر شغل و کاری بچاپی,یک شبه ره 100ساله رفتی,رم کردی)!سرمایه های کلانت در بانک و کاسبی سودهای کلان میگیری,چندرغاز پول خورد اضافی از سودهای کلانتو دست گرفتی توقع بهترین زمین باغ ویلای چند میلیاردی داری!چه خرید چه اجاره! 300سال زود آمدی!؟ هم میخوای ملک تیلیاردی تهرانتو داشته باشی,هم اجاره,حقوق و درامدهای بالا راحت و مفت بگیری,هم پول و سرمایه ات در بانک و بازار سودهای کلان پرسود بده, این همه را داشته باشی ولی از پول خوردهای اضافی از سودهای کلانت راحت و مفتی صاحب زمین و باغ ویلا لاکچری اطراف تهران هم بشی! ولی بفاصله 35دقیقه هکتاری زمین,باغ,ویلا لاکچری استخردار بهترین منطقه با VU طبیعت سند 6دانگ,باهزارتا توقعات خیالبافیت چندرغاز 100 تا 500تومنک! پس رهنش 20 تا 50تومنکه! (انهم با اثاثیه مدرن)! اجاره روزانه اش هم حتما مفتی دیگه! یک ماچم میدن! ی نوکر مفت ببو هم برات لقمه حاضر آماده کنه که دورش بزنی!تاراحت و مفتی بسود,ثروت و ملک برسی.باش تا بیاد

شمال ارزان(که نیست)خوب برو شمال یاهر قبرستون دیگه! ملک خودت تیلیاردی,ماشین میلیاردی سرمایه های کلان با سود و حقوق درآمد راحت و مفت مدام بالای خودت بقیمت روز تهران باشه! ولی خرج کردنت بکوره دهات دورقوزآباد 300 سال پیش! بقیه هم حتما نوکر مفت, مال مفت باشند! 

زمین خالی مسکونی دماوند: کوچه بن بستها از متری 10میلیون تا 25میلیون تومان ویلائی نشینها. زمین خالی شهر دماوند متری 10میلیون تومان ببالا. روستاهای اطراف داخل بافت متری 3میلیون و خارج ازبافت متری 2میلیون تومان ببالاست با اسناد قولنامه ای.آپارتمان داغون ترکیده چند ساله دماوند و گیلاوند متری8میلیون,رهنش متری1/5میلیون ببالاست.نوساز با آسانسور متری 10میلیون تومان ببالاست. ساخت ویلا متری4میلیون ببالا.در نتیجه 1000متر باغ با ساختمان خوب ولی مفتی حساب بشه که با یک رنگ و نقاشی ساده چند صد میلیون راحت و مفت کاسب بشی VUمنظره اش عالی باشه ماشینرو سند 6دانگ و هزارتا توقعات خیالبافیت حدالقل(9تا25میلیارد تومان), رهنش500میلیون ببالاست"یکدهم قیمت تهران, گرانه!؟"اطراف3میلیارد تومان قیمتشه نه چندرغاز 100تا500تومنک!؟ 85متر آپارتمان مسکن مهر گیلاوند2خواب چندواحدی250میلیون,تکواحدی500 میلیون شده,رهنش70میلیون! با50تومنک توقع باغ ویلا داری!مال خودت تیلیاردی,مال دیگران مفت؟

درنتیجه اجاره روزانه خوب(بااثاثیه,هزینه:اب,برق,گاز,تمیزی,اتلاف عمر زحمت اعصاب خوردن کردن با جماعت بیشعور مفتخور مزاحم) زیر 700 تومان نیست.

بیائید یا نیائید, بمانید یا نمانید. بپسندید یا بازی دربیاری برای پول ندادن و کنسلی. بنابر قانون ریالی از بیعانه 400هزارتومانی  و کل اجاره دریافتی برنمیگردد حتی بشکایت.حتی اگر 1دقیقه قبل پرداخته باشی و 1دقیقه بمانی.

    ظاهر و باطن بلی یا خیر .همین. بر روی هر عکس کلیک کنید بزرگ میشود.

2snj_بازبیکیو_یعنی_این.jpgv5ri_حیاط3.jpgocp_حیاط_480x640.jpgga47_حوض_480x640.jpg

1wof_میز_حوض.jpgqgpe_درب_ورودی.jpg7pk_داخل.jpg36yg_img_20170316_160509_450x800.jpg

1chd_wc.jpg0845_حمام1.jpgp3uc_اینه.jpg

imce_اطاق22.jpg1mkf_اطاق_2.jpg2cu8_اطاق_1.jpg

بیش از 17سال تجربه نشان داده آنکه میخواهد با همان توضیحات تلفنی, یا حداکثر 10دقیقه مشاهده عکس و مشخصات سریع انتخاب و بیعانه کامل 400هزارتومانی واریز, رزرو و بموقع هم با عزت و احترام میاد استفاده و لذتشو می بره.نه تنها 100بار دیگر میاد, 100نفر دیگر هم مشتری میاره.کیفیت,قیمت و میهمانپذیری معلومه.برای همین اصلا نیاز به تبلیغ نداریم. بقیه مزاحم مفتخورند!

تحویل فقط ساعت10صبح یا زودتر,تخلیه حداکثر10صبح فرداست نه ظهر یا 14. نه هرموقع عشقت کشید بیائی و بروی بخصوص عصر یا شبهای تعطیلات میخواهی 2روز استفاده کنی ولی 1روز پول بدهی!؟همانطور که خودت کاسب و کارمندی درآمد هر روزت را میخوای بقیه هم اجاره هر روزشان میخواهند. سرتاسر پنجشنبه را خالی نگه داشته که عصرش میائی جمعه هم که هستی میشود 2 روز پرداخت! پنجشنبه ها و روز قبل از تعطیل هم جزو تعطیلات است.

از پذیرش افراد: تخریب کننده,کثیف,مریض,بیمار,ناشنوا(سقط میکنیم مثل سگ) دزد حرامزاده(متاسفانه زیاد هم داریم,هم خودمان پذیرائی میکنیم هم پل-یس و پرونده سازی),همراه داشتن هرنوع حیوان,جدا معذوریم.شدیدبرخوردمیشود.

 مکان با کلیه لوازم را برابر چک لیست تمیز و سالم تحویل میگیرید تمیز و سالم تحویل میدهید.تا تائید همه موارد کلیه مدارک شناسائی شما ضمانت می ماند.

این5اصل را در کیفیت و قیمت ابتدا مقایسه کنید بعد مکان ما را انتخاب بفرمائید.

1-مکان ما میدان17شهریور بالاشهر دماوند است(عمدا آدرس را گفتیم که بدانید دلالبازی نیست بقیه تا پول نگیرند آدرس را نمیگویند)نه مثل آگهیهای فریبکاری دیگران باسم دماوند ولی بدون امنیت(دوربین مخفی,آشکار یا سرایدار دارند)ته کوره دهات پرت فشم رینه پلور پردیس چناران مراء آبسرد یا اصلا وجود ندارند.

2-هرجائی آب لوله کشی تمیز تصفیه شده و گاز شهری نیست آب چاه و تانکر آلوده بوده مریضی پوستی گرفتن چه برسد به حمام و خوردن.

3-هرجائی جاده آسفالت نیست از یکجائی ببعدد خاکی,جلوبندی ماشین چند میلیونی باید تعمیر کنید 2ساعت پشت کوهها میگردید قیدشو میزنید.درحالیکه مکان ما فقط 35دقیقه مستقیم تمام آسفالت از چهارراه تهرانپارس تا بالاشهر دماوند.

4-هرجائی امنیت و دربست نیست(سرایدار یا دوربینهای مخفی,آشکار دارند).

5-هرجائی تمیزی نیست,پتوی گل منگولی نشان میدهند وقتی میروید می بینید سالی یکبار هم شسته نشده پر از شپش و مکان بو میدهد.در حالیکه تمام ملحفه روبالشی و کلیه لوازم ما عمدا سفید هستند و بلافاصله بعد از تخلیه در ماشین لباسشوئی در وایتکس و مواد ضد عفونی امشب خیس میخورند فردا تازه شسته میشوند لذا کوچکترین لکی خودش را نشان میدهد.

جای100-200تومانی,نیست ندارند و نخواهید حتی 1نفر,1دقیقه مزاحم نباشید ارسال عکس و تلگرام و غیره هم نداریم.-تحویل10,تخلیه 10صبح نه ظهر یا 14.

حتما و قطعا می پسندید, مدام می آئید. مکان بسیار معروف و شناخته شده نزد موسسات و آژانسهای تورگردی و افراد حرفه ای بومگردی بخصوص توریست ها با مترجم انگلیسی و تحصیلکرده, سالها اعتبار متعهد به تامین: امنیت,اخلاق خوش میهمان پذیری,تمیزی و کیفیت مکان.

قربون قدمتون

حتما کارت ملی معتبر همراه داشته باشید.نحوه رفتار و شخصیت شما درحفظ کیفیت و تمیزی مکان باعث پذیرش دوباره شما است)مثلا میشوید:آقاتمیزه,آقا 2روزه,آقاجیپی و...)فقط هم دفعه اول همدیگر را می بینیم که آدرس یاد بگیرید دفعات بعدی خودتان میآئید,خودتان می روید!برای همین مشتریان دائمی داریم و از قبل حتما با بیعانه 400هزار تومانی رزرو داریم.از پذیرش بدون بیعانه و رزرو قبلی یا آنی فوری جدا معذوریم.سالها تجربه را در حرفه ای بودن آموخته ایم قیمت ثابت سیستمی است بدون تخفیف و چانه چه یک دقیقه و چه یکروز یا چند روز کامل بمانید یا نمانید,کل اجاره اول ورود دریافت میشود+بیعانه قبلی.

تحویل فقط از ساعت 10صبح یا زودتر و تخلیه حداکثر10صبح فردا است.پذیرش بدون بیعانه و رزرو قبلی یا آنی,فوری یا عصر, شبانه(بخصوص قبل از تعطیلات) هرگز نداریم حتی اگر خالی باشد چون اسما میگویند تا 8 شب میرسیم میروند 12 یا 2 نصف شب می آیند و مزاحمت برای دیگران دارند موقع پول دادن هم هزارتا بهانه تراشی و مسخره بازی که پول ندهند.مکان فقط ویژه اقامت است نه جشن و پارتی. از پذیرش افراد: تخریب کننده, کثیف, مریض و بیمار ناشنوا,دزد(متاسفانه زیاد هم داریم),همراه داشتن هرنوع حیوان جدا معذوریم .

 مکان با کلیه لوازم را برابر چک لیست تمیز و سالم تحویل میگیرید تمیز و سالم تحویل میدهید.

 5 اصل برای ما مهم هستند:

 1-امنیت و اطمینان(مهمترین فاکتور):بدون هیچگونه مزاحمت بدون(سرایدار یا دوربین مخفی) با امنیت تضمین شده. نوساز دربست تمیز امن آزاد راحت دنج.با هوای پاک,مطبوع و دلچسب بالاشهر دماوند در محیطی سرسبز و درختکاری سیب انگور زردآلو.

 2- تمیزی و نظافت: عمدا تمام روبالشی,رویه تشکی و ملحفه ها همه سفیدا تا کوچکترین لکی خودش را نشان دهد.ماشین لباسشوئی لعابی تمام موارد تا صبح در وایتکس و مواد شوینده خیس میخورند تا تازه صبح شسته شوند و حساسیت داریم روی تمیزی مکان.سلامتی شما و ما مهمترین اصل هست.

 3-تجهیزات و امکانات:درحد هتل تمام امکانات هست از تلویزیون رنگی ماهواره یخچال فریزر تمیز.2 بخاری گازی شهری نو با سنسور حساس به کمبود اکسیژن,2 تختخواب تک نفره و حدود 2 دست رختخواب بسیار تمیز آبگرمکن گازی شهری نو,اجاقگاز 3 شعله تمیز. جاروبرقی, کلیه لوازم آشپزی و ظروف باربیکیو آجری در محوطه حیاط (برابر عکس) و منقل با حدود 12سیخ, ماشین لباسشوئی دستی,پنکه,کاشی سرامیک بسیار تمیز,کف موکت تمیز زرشکی (کالباسی).مبلمان,میز,حوض آب,فوتبال دستی بچه ها و سایر موارد سرویس بهداشتی ایرانی بسیار تمیز بهمراه دستی فرنگی,حمام دوشی تمیز.        

  مایع دستشوئی,صابون و دستمال کاغذی اختصاصی برای شما در حد هتل.

 4-دسترسی سریع و راحت و ارزان: فقط 35دقیقه مستقیم اتوبان بدون عوارضی از چهارراه تهرانپارس تا بالاشهر دماوند.با جاده تمام آسفالت تا درب ویلا با راهنمای تلفنی برای رسیدن سریع,راحتر,ارزان و سالم شما در کل مسیر.

 5-اخلاق خوش و تعهد میهمان پذیری: سالها تجربه را در حرفه ای بودن آموخته ایم.ارائه سرویس برتر و بهتر با قیمت کمتر و رضایت خانواده(شما را نه بعنوان مشتری بلکه بعنوان خانواده خود میدانیم و لایق بهترینها هستید).این هنر داشتن مشتریان مداوم ما است.

 توجه: بیائید یا نیائید هرگز ریالی از 400هزارتومان بیعانه برنمیگردد حتی اگر یک لحظه قبل داده باشید, بمانید یا نمائید,چه 1دقیقه,چه یکروز کامل(حتی اگر شب هم نمانید)کل اجاره در اول تحویل میپردازید و تسویه میشود.ریالی کم نمیشود و ریالی هم  برنمیگردد.بنا به روز و  تعداد شما هزینه محاسبه میشود.

             --------------------------------------------------------------------

-اجاره سالیانه بدون هیچگونه اثاثیه  حتی موکت کف و آبگرمکن: 50میلیون تومان ودیعه(پیش)+3/5میلیون تومان اجاره ماهیانه. بدون تبدیل,فقط 50+3/5. بشرط قرارداد 12ماهه.بهردلیل کمتر از 12ماه بمانید بخصوص فقط فصل گل و بلبل تابستان ماهیانه 7میلیون تومان.(اسفند97 نه بعدا). فقط برای یک خانواده 4 نفری بی سروصدا نه مدام میهمانی و پارتی و خرابی.یا 300 میلیون تومان پیش+ماهیانه 150 هزارتومان

- فروش:300 متر زمین 93 متر بنا  ویلا دربست 2خواب فقط 2/800 میلیارد تومان نقد در دی 98 نه بعدا.سند 6 دانگ جواز ساخت پایانکار.

                ---------------------------------------------------------------------------------

2- باغ ویلا تک یونیک مجهز مدرن و انحصاری در خود باغویلاهای شهر دماوند نه فریبکاری دیگران باسم دماوند ولی اطراف و آبسرد و غیره به فاصله فقط 40 دقیقه اتوبان تمام آسفالت از چهارراه تهرانپارس تا باغویلاهای دماوند .ویژه اقامت افراد خاص و توریستهای خارجی یا برگزاری مراسم و جشنها. 09197225539فقط درساعات9تاظهر-14تا20نه ظهر,شب,نصف شب مزاحمت.

باغ ویلا 2500 متر مربع باغ طبیعی با پارکینگ و آسانسور در 2 طبقه مجزا هر طبقه 150 متر مربع با 2 اطاق خواب 2 تخت تکنفره و 1 تخت 2 نفره مازاد نیز کیتهای کامل تشک پتو بالش نو و اکبند داریم. سرویس ایرانی و فرنگی بسیار تمیز و مجهز با حمام و مستر. آشپزخانه بسیار مدرن از لباسشوئی تمام اتوماتیک تا امکانات فول هال و پذیرائی تمام مبله با سیستم صوتی قوی پیشرفته تلویزیون LCD ماهواره با تراس رو به باغ ویلاهای مدرن که حتما و قطعا می پسندید و مدام می آئید. حتی با حیوانات اهلی و بز از اسپانیا آورده شده با 3 استخر سرباز و پوشیده  با آبشار از سنگهای آتشفشانی طبیعی با تخت چای ذغالی و قلیان لب رودخانه و دریاچه در محیطی طبیعی و باغات سرسبز دماوند که روح آدم تازه میشود. محیط طبیعی تک یونیک و گلچین شده نایاب کاملا دنج امن تمیز و مدرن مجهز شده با شاهنشین مجهز و مدرن مشرف بر تمام باغ ویلاهای اطراف  هم برای اقامت افراد خاص و توریستهای خارجی هم برای برگزاری انواع مراسم و جشن عقد عروسی. میتوانید کاملا دربست تمام ملک یا فقط باغ یا باغ با هر کدام از واحدها را برای مراسم یا اقامت در اختیار داشته باشید با قیمتهای خاص خودشان. حتما با پرداخت بیعانه باید رزرو کنید و ریالی از بیعانه و اجاره برنمیگردد حتی به کنسلی و شکایت.بازدید آنی و فوری نداریم.ار ارائه آدرس دقیق و بازدید تا قبل از پرداخت بیعانه جدا معذوریم.

1- هر واحد 150 متری 2 خواب با تمام امکانات فول با حدالقل 20% تخفیف نسبت به قیمت دیگران شنبه تا چهارشنبه تا 6 نفر فقط 1/800میلیون تومان مازاد نفری 80 هزارتومان.پنجشنبه یا جمعه یا روز قبل از تعطیلات و تعطیلات 2 میلیون تومان بی چانه(تابستان 98 نه بعدا).

تحویل از ساعت 10 صبح تخلیه حداکثر 10 صیح فردا.نه ظهر نه 14.

در صورت استفاده از هر کدام از استخر های روباز یا بسته مبلغ 500هزارتومان اضافه میشود.

2- جهت برگزاری مراسم و جشنها اگر فقط کل باغ بدون ساختمان باشد هرنفر 80 هزارتومان بی چانه (بدون میز صندلی و تشریفات و بدون غذا) بهیچ عنوان زیر 2میلیون تومان نداریم حتی 1نفر و1دقیقه.اگر هر کدام از واحدها هم بخواهید 1 میلیون تومان اضافه میشود.

 امکان تهیه میز صندلی و تشریفات یا پخت غذای مختلف محلی و سنتی از جمله انواع کباب و ماهی با قیمتهای خاص خودشان هم هست.هیچگونه ارسال عکس نداریم.بر روی هر عکس کلیک کنید بزرگ میشود.

cv0_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۲۴۲۰.jpgvku5_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۲۴۴۱.jpgnm5u_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۲۳۱۱.jpg
ce7_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۲۷۳۳.jpgh81a_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۲۷۵۹.jpg8l34_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۴۵۲۴.jpg
a4xu_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۴۹۵۶.jpg2oi_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۵۰۲۹.jpg8mpq_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۵۳۰۸.jpg
8mpq_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۵۳۰۸.jpg8jmi_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۵۳۱۴.jpgobba_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۵۳۲۹.jpg
rsam_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۵۳۵۳.jpg66bw_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۵۴۴۶.jpgocj1_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۳۰۴۴۷.jpg
axax_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۳۰۵۰۵.jpg4t2p_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۳۰۷۵۳.jpg0nv8_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۳۱۶۳۶.jpg

             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- باغ رستوران دماوند گیلاوند کیفیت برتر در ارائه خدمات,امن تمیز مجهز نوساز روحنواز معتبر با کمترین قیمت برای برگزاری مراسم جشن های کوچک شما. باغ رستوران حدود 500 متر فضای باغ و نما سازی شده (عکسهای ذیل) با 5 سوئیت آلاچیق بسیار مجهز تمیز چوبی مدرن و سالن پذبرائی بزرگ با سیسیتم سرمایش و گرمایش برای زمستان و تابستان با ظرفیت حداکثر 50 نفر با میز صندلی و تشریفات بسیار شیک مدرن,سرویس بهداشتی های یرانی و فرنگی شیک تمیز و مدرن. پرسنل آموزش دیده مودب آماده خدمت در فضای کلاسیک پرده کرکره ها با نمای اقیانوس و آب, پیانو و موسیقی زنده (پذیرائی با انواع دسر و عذاهای عمومی و تخصصی غذاهای دریائی بنابر خواست شما که هزینه های آن جدا گانه محاسبه میشود).تلفن 09197225539 فقط در ساعات 9تاظهر-14تا20 پاسخگوی شما است نه ظهر شب نصف شب مزاحمت. وبسابت: امداد املاک.ایران www.EMDADAMLAK.IR

حداکثر مدت مراسم 3ساعت است با انتخاب ساعت و درخواست شما (مثل عروسی که از 7شب تا10 است) (روزهای عادی نه قبل و تعطیل) فقط استفاده از سالن با میزو صندلی (بدون دسر یا غذا). هزینه ها: شروع از نفری 80هزارتومان(زیر 1میلیون تومان هرگز نداریم و نخواهید(برای 10نفر نه بیشتر). فاصله 35-40 دقیقه مستقیم آسفالت از چهارراه تهرانپارس تا شهر دماوند نه اطراف (نه مثل فریبکاری دیگران به اسم دماوند تبلیغ میکنن ولی سر از کوره دهات آبسرد و رودهن غیره در میاورد).قطعا و حتما می پسندید و خاطراتی خوش را همیشه بیاد ماندنی خواهید داشت.با توجه به کثرت درخواستها حتما از حدالقل 2روز قبل هماهنگ بفرمائید برای بازدید و با پرداخت بیعانه رزرو  بفرمائید. بر روی  هر عکس کلیک کنید بزرگ میشود.

bi2b_۲۰۱۹۰۹۱۸_۱۲۲۴۱۶.jpgbxyt_۲۰۱۹۰۹۱۸_۱۲۲۴۴۵.jpguyg_۲۰۱۹۰۹۱۸_۱۲۲۴۵۵.jpg

er5f_۲۰۱۹۰۹۱۸_۱۲۲۴۵۹.jpgxwn8_۲۰۱۹۰۹۱۸_۱۲۲۵۰۸.jpgjyem_۲۰۱۹۰۹۱۸_۱۲۲۶۱۱.jpg

j5ie_۲۰۱۹۰۹۱۸_۱۲۲۶۵۱.jpg0kt3_۲۰۱۹۰۹۱۸_۱۲۲۳۵۶.jpgu3z2_۲۰۱۹۰۹۱۸_۱۲۲۴۵۵.jpg

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

لیست برخی اکازیونهای فروش فوری زیرقیمت انواع: زمین باغ ویلا ارزان اطراف تهران, دماوند:

آخرین حراجی های تکرار نشدنی زمین باغ ویلا سال 98 دماوند

 1- 5 قطعه زمین 300 متری(12*25 متر)سندششدانگ با جواز 3 طبقه ویلائی:

اگر فاصله نزدیک 35دقیقه از تهران میخوای اگر VU منظره عالی طبیعت میخوای اگر خوشقواره و چهارگوش میخوای اگر سند ششدانگ با قابلیت اخذ جواز ساخت ویلائی میخوای(قبلا جواز 3طبقه ویلائی گرفته شده باید تمدید شود) اگر سرمایه گذاری مطمئن و پرسود میخوای اگر خوش قیمت زیرقیمت میخوای همه در یککلام دماوند گیلاوند پشت معاینه فنی اب برق گاز میارند.

فروش فقط بصورت مزایده و بازدید فقط بصورت جمعی و عمومی نه تکی چانه زنی و مفتخوری, نوکر مفت فایل نشان بده بعد بخواهی دورش بزنی و.. هرگز نداریم.علیدلالی و املاکی نیست کلا اشتباه گرفتی.بازار رسمی املاک و خدمات ساختمانی ایران.امداد املاک.یران است.

 حتما باید از 2روز قبل هماهنگ بفرمائید.

کنار فاز 1شهرک هشت بهشت حدالقل متری 6میلیونه

گیلاوند متری حدالقل 7-6میلیون پول ندهید,با تخفیف ویژه 30% متری فقط 5میلیون تومان,هرقطعه 300متری فقط 1/500 میلیارد تومانذر98 نه بعدا) فقط نقد نه شرایطی.نه قسطی نه معاوضه+5% کمیسیون بلی یا خیر.همین

بیش از این سوال نپرس؟دنبال رگ ریشه و شماره قطعه میگردی!تا دور بزنی و دزدی کنی و...هرگز پاسخ نمیدهیم.خیلی بدتر آنچه لیاقتته رفتار میشود مزاحم نباش.

------------------------------------------

2- خانه ویلائی 220 متر زمین با ساختمانی 2طبقه هر طبقه 73 متر بنا نوساز سال 95:سر شیروانی آب شهری برق گاز با حیاطی درختکاری روی بلندی و مشرف بر کل باغات دماوند با VU وی یو منظره عالی - طبقه اول کامل 1 خواب است و طبقه دوم نمیه کاره در حد دیوارکشی دور است - ماشین تا جلوی درب حیاط میاید ولی داخل نمیشود چون درب کوچک و پله ای است. سند قولنامه ای) آن منطقه کلا قولنامه ای است ولی مدارک جواز و پایان کار از شهرداری هست .ادرس 35 دقیقه از چهارراه تهرانپارس تا شهر دماوند منطقه شیخ شبلی) ادرس دقیق روز بازدید و مزایده معلوم میشود) الان آپارتمان مسکن مهر 12واحدی متری حدالقل 4 میلیون شده - هزینه ساخت حدالقل متری 5 میلیون ببالا آپارتمان متری 8/5  میلیون (نه زمین داری نه بنا) اما قیمت این خانه ویلائی دربست که هم زمین دارید هم بنا متری 8 دیگران نه, با 25% تخفیف ویژه اکازیون فروش فوری فقط متری 5 میلیون تومان آنهم فقط پول 220متر زمین- 150متر بنا مفتی! (کلا فقط  1/200 میلیارد تومان نقد. مفت! شروع قیمت مزایده (دی 98 نه بعدا) نه قسطی نه معاوضه +پنج 5درصذ کمیسیون خریدار). اول قرارداد انتخاب مشاور با کمیسیون پنج 5درصد بعد میرویم بازدید و مزایده. بلی یا خیر.همین.غیر از اینهم مزاحم نباش. دماوند ملک دربست زیر 2/5میلیارد تومان نیست.

------------------------------------------------

3- 160 متر زمین(10*16 متر)با جواز 3 طبقه ویلائی:

اگر فاصله نزدیک 35دقیقه از تهران میخوای اگر VU منظره عالی طبیعت میخوای اگر خوشقواره و چهارگوش میخوای اگر سند ششدانگ با قابلیت اخذ جواز ساخت ویلائی میخوای(قبلا جواز 3طبقه ویلائی گرفته شده باید تمدید شود) اگر سرمایه گذاری مطمئن و پرسود میخوای اگر خوش قیمت زیرقیمت میخوای همه در یککلام شهرک ویلائی تپه مرا گیلاوند دماوند اب برق گاز حاضر اماده جلوی ملک.متری 7-6 میلیون دیگران پول ندهید فقط متری 5 میلیون تومان کلا 800 میلیون تومان شروع مزایده است(اذر98نه بعدا).نه قیمتدهی مفتخوری چانه زنی  پست فطرت بازی حرامزادگیت.

-----------------------------------------------------

4- زمین فروشی شهرک آویشن دماوند: مزایده فروش فوری اکازیون حراج (مزایده) 19 قطعه از جمله  قطعات زمین  500 متری (20*25متر) و   متری1000(23*49متر) 2بر 2کله به 2خیابان ماشینرو. سند ششدانگ تک برگ با نقشه UTM. اگر فاصله نزدیک 35دقیقه از تهران میخوای اگر VU منظره عالی طبیعت میخوای اگر خوشقواره 4گوش میخوای اگر سند6دانگ باقابلیت اخذ جواز ساخت تا 3طبقه ویلائی میخوای اگر آب برق گاز میخوای اگر سرمایه گذاری مطمئن پرسود میخوای اگر خوش قیمت میخوای و... همه در یککلام بالا شهر دماوند شهرک تائید شده آویشن در بهترین نقطه گلچین شده, تخت(نه شیبدار 60 درجه) -خاکی(نه سنگی) اب برق گاز تلفن فاضلاب (اگو) بالاسر هر قطعه هست.الان لوله اب شهری داخل زمین های ما هست. تک گلچین نایاب گل شهرک آویشن دارای کد a  که متری 8 تا 10  میلیون تومان ببالا هستن. و قطعا به متری 12 میلیون تومان در سال 99 میرسند. نه کد c دیگران که قطعات نامرغوب منطقه ستگی و شیب 60درجه بدون اب برق گاز دیگران عموما متری 4/5 میلیون تومان التماس هم میکنن هیچکسی نمیخره.پس بیهوده نگو : ارزانتر سراغ داری! کوچه بن بستهای دماوند زمین متری 7 میلیون تومان شده.

 احمداباد زیر متری 9 میلیون نیست (خرداد98نه بعدا). باتخفیف ویژه 20%  شروع مزایده فقط متری 9 میلیون تومان نقد +پنج 5% کمیسیون. بلی یا خیر همین, فقط نقد نه شرایطی.نه قسطی نه معاوضه. این حقه بازیها برای خود حرامزاده مفتخورت نگه دار. .بیش از این هرگز سوالی نپرس؟ نقشه دست گرفتی دنبال شماره قطعه اش میگردی تا دور بزنی! شماره قطعه اش چنده؟ وضعیت شهرک به چه صورته؟و... نه تنها هرگز پاسخ نمیدهیم برخورد هم میشود.فقط خریدار واقعی. حتما هماهنگی بازدید از 2روز قبل.بازدید و مزایده جمعه ها 9تا12صبح-معمولا هر جمعه یک منطقه خاص  و املاک  تک خاص و نایاب گلچین مزایده میشوند.

 

بازدید فقط عمومی  نه تکی .فروش فقط مزایده نه چانه زنی مفتخوری شروع مزایده از قیمت کل 500 متری در اسفند98 نه بعدا  فقط 4/5 میلیارد تومان - 1000متری 9 میلیارد تومان ببالا (اسفند98 نه بعدا- بعدا با این قیمتها تماس نگیرید قطعا افزایش قیمت هست  این زمینهای مرغوب گلچین با ارزش با امکانات اب برق گاز اگو تخت خاکی قطعا به متری 12 میلیون تومان درسال99 میرسند.

بازدید فقط عمومی و گروهی(جمعه 9تا12صبح نه هر موقع عشقت کشید نوکر مفت ببو حاضر اماده باشه لقمه مفت نشانت بده)تا بعدا دورش بزنی!؟

 

فروش هم فقط مزایده(بالاترین قیمت فروخته شدن)است نه گاله دهن مفتخوریتو باز کنی برای بلعیدن مال مفت.پست فطرت بیشعور مفتخور دله دزد.

ارزانتر سراغ داری همان را بگیر ! مزاحم نباش .بیشعور مفتخور نفهم مزاحم.

7سال داریم مدام توضیح میدهیم برای یک مشت بیشعور مفتخور نفهم حرامزاده.لیاقتت همان اشغالهای دیگران است که منطقه سنگی دنبال اب برق گاز بدوئی.

------------------------------------------------

5- باغ ویلا ۱۲۰۰ متری پس از اصلاحی حدود ۸۰۰ متر خالص زمین و باغ میماند با ساختمانی ویلائی حدود ۹۰ متر بنا ۲ خواب فول امکنات اب برق گاز تلفن
متری سند ششدانگ دیوارکشی با درب گاراژی بر خیابان اصلی و ماشینرو تا ته باغ. . منطقه همه باغ ویلائی بلوار شهرداری دماوند(حداقل ۵۰ متر بر تجاری) عالی برای مغازه و اپارتمان سازی و ویلا

اگر فاصله نزدیک ۳۵دقیقه از تهران میخوای اگر VU منظره عالی طبیعت میخوای روی بلندی و مشرف بر کل باغات اگر خوشقواره و چهارگوش میخوای اگر سند ششدانگ اگر سرمایه گذاری مطمئن و پرسود میخوای اگر خوش قیمت زیرقیمت میخوای همه در یککلام حاضر اماده دارای درختان بارده قطعا و حتما می پسندید.


متری ۳۰تا ۲۵ میلیون (بر تجاری) دیگران را هرگز پول ندهید با ۲۵% تخفیف ویژه اکازیون فروش فوری فقط متری ۱9 میلیون تومان ( اسفند۹۸ نه بعدا) کلا بعد از اصلاحی حدالقل ۸۰۰ متر میماند با قیمت شروع مزایده از متری ۱9 میلیون تومان کلا 12 میلیارد تومان شروع مزایده(اسفند 98نه بعدا)+ کمیسیون پنج۵% درصد سهم خریدار بلی یا خیر. همین غیر از اینهم مزاحم نباش.

توجه:فروش فقط بصورت مزایده و بازدید فقط بصورت گروهی و جمعی در روزهای خاص “عموما جمعه ها در ساعات ۹تا۱۲” در مکانهای خاص است ” مثلا یک جمعه ملکی در چشمه اعلای دماوند و جمعه دیگر ملکی دیگر در یک منطقه دیگرست” لذا حتما باید از قبل ثبت نام و هماهنگ بفرمائید. بازدید فقط بصورت گروهی و جمعی و فروش هم فقط بصورت مزایده است نه تکی و چانه زنی و مفتخوری,نوکر مفت ببو فایل نشان بده بعد بخواهی دورش بزنی و از این مسخره بازیهای بدتر از دزدی” هرگز نداریم. علیدلالی و مشاور املاکی نیست. کلا اشتباه گرفتی!
بازار رسمی املاک و خدمات ساختمانی ایران,امداد املاک.ایران است

--------------------------------------------

6- باغچه  340 متری  سند  ششدانگ دماوند با 25متر بر تجاری: دیوارکشی با درب گاراژی بر خیابان اصلی و ماشینرو تا ته باغ.  اب برق گاز تلفن جلوی ملک اماده. منطقه همه باغ ویلائی  بلوار شهرداری دماوند(حداقل 20 متر بر تجاری) عالی برای مغازه و اپارتمان سازی و ویلا

اگر فاصله نزدیک 35دقیقه از تهران میخوای اگر VU منظره عالی طبیعت میخوای روی بلندی و مشرف بر کل باغات اگر خوشقواره و چهارگوش میخوای اگر سند ششدانگ اگر سرمایه گذاری مطمئن و پرسود میخوای اگر خوش قیمت زیرقیمت میخوای همه در یککلام حاضر اماده دارای درختان بارده قطعا و حتما می پسندید.


متری 30تا 25میلیون(بر تجاری)دیگران را هرگز پول ندهید با 25% تخفیف ویژه اکازیون فروش فوری فقط متری 15 میلیون تومان (اسفند 98 نه بعدا) کلا بعد از اصلاحی حدالقل 320 متر میماند با قیمت شروع مزایده از متری 14 میلیون تومان  کلا 5  میلیارد تومان شروع مزایده(اسفند 98نه بعدا)+ کمیسیون پنج5% درصد سهم خریدار(300میلیون تومان)بلی یا خیر. همین غیر از اینهم مزاحم نباش.

توجه: فروش فقط بصورت مزایده و بازدید فقط بصورت گروهی و جمعی در روزهای خاص "عموما جمعه ها در ساعات 9تا12" در مکانهای خاص است " مثلا یک جمعه ملکی در چشمه اعلای دماوند و جمعه دیگر ملکی دیگر در یک منطقه دیگرست" لذا حتما باید از قبل ثبت نام و هماهنگ بفرمائید.نه هر موقع عشقت کشید نوکر مفت ببو و مال مفت حاضر آماده باشند. بازدید فقط بصورت گروهی و جمعی و فروش هم فقط بصورت مزایده است نه تکی و چانه زنی و مفتخوری , نوکر مفت ببو فایل نشان بده بعد بخواهی دورش بزنی و از این مسخره بازیهای بدتر از دزدی " هرگز نداریم. علیدلالی و مشاور املاکی نیست.کلا اشتباه گرفتی!
 --------------------------------------------------------

7- باغ گردو 6000 متری دماوند گیلاوند سند ششدانگ: یک قطعه باغ بی بنا با درختان گردو کیلوئی70هزارتومان و تبریزی.در دماوند گیلاوند اصطلک 35دقیقه از تهران سند 6دانگ منگوله. پشت فاز 1شهرک 8 بهشت(که متری 7-6 میلیون تومان فقط قیمت زمین خالی ببالاست نه درختان گردوی بالای 10سال که هر درختی فقط 7میلیون قیمتشه)با 30% تخفیف فروش فوری اکازیونی متری فقط 4 میلیون کلا 24 میلیارد تومان نقد بی چانه(سال98 نه بعدا)+کمیسیون پنج 5%خریدار. فقط خریداران واقعی(نه مزاحمین دنبال نوکر مفت,مال مفت,حتما با هماهنگی از 2روز قبل نه آنی و فوری)جمعه ها 9-12صبح بازدید و مزایده.هر جمعه یک منطقه خاص(یک جمعه چشمه اعلا.جمعه دیگر گیلاوند و…).بازدید و مزایده املاک خاص تک گلچین کمیاب

شروع مزایده از24میلیارد تومان نقد(اسفند98 نه بعدا)نه تقسیط نه معاوضه.

------------------------------------------------

و سایر موارد .


توجه: فروش فقط بصورت مزایده و بازدید فقط بصورت گروهی و جمعی در روزهای خاص "عموما جمعه ها در ساعات 9تا12" در مکانهای خاص است " مثلا یک جمعه ملکی در چشمه اعلای دماوند و جمعه دیگر ملکی دیگر در یک منطقه دیگرست" لذا حتما باید از قبل ثبت نام و هماهنگ بفرمائید.نه هر موقع عشقت کشید نوکر مفت ببو و مال مفت حاضر آماده باشند. بازدید فقط بصورت گروهی و جمعی و فروش هم فقط بصورت مزایده است نه تکی و چانه زنی و مفتخوری , نوکر مفت ببو فایل نشان بده بعد بخواهی دورش بزنی و از این مسخره بازیهای بدتر از دزدی " هرگز نداریم. علیدلالی و مشاور املاکی نیست.کلا اشتباه گرفتی!
 لینک ثابت

برچسب ها : اجاره روزانه . اجاره روزانه سوئیت . اجاره روزانه سوئیت ویلا . اجاره روزانه سوئیت ویلا ارزان . اجاره روزانه سوئیت ویلا ارزان اطراف تهران . اجاره ویلا در دماوند . ویلاجاره . اجاره ویلا . ویلا اجاره ای , اکازیون , فروش فوری و زیرقیمت , ویلا فروشی ارزان , زمین فروشی ارزان , ویلا فروشی در دماوند , زمین فروشی در دماوند , سوئیت ویلا اجاره ای , ویلاجاره , آپارتمان دماوند , اجاره آپارتمان ارزان دماوند , اجاره آپارتمان دماوند , اجاره آپارتمان روزانه دماوند , اجاره اپارتمان دماوند , اجاره اپارتمان مبله دماوند , اجاره اتاق دماوند , اجاره اقامتگاه بوم گردی ارزان دماوند , اجاره اقامتگاه بوم گردی دماوند , اجاره اقامتگاه بوم گردی روزانه دماوند , اجاره باغ ارزان در دماوند ,
بازدید : 503.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • گیتاریست
  • سی اچ تی و
  • کنترل سی
  • کارت شارژ